DE PL
Construction Trade Consulting

Construction Trade Consulting (CTC) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem założycielskim 50.000,00 PLN z siedzibą w Częstochowie.   Spółka posiada oddział w Niemczech w miejscowości Lüneburg w północnych Niemczech w kraju związkowym Dolna Saksonia (Niedersachsen).

Głównym działaniem firmy w Polsce jest wykonawstwo budowlanych robót remontowych na obiektach użyteczności publicznej oraz prac na obiektach przemysłowych.

Na terenie Niemiec firma wykonuje remonty maszyn i urządzeń technologicznych w różnych działach gospodarki oraz produkcję i montaż konstrukcji stalowych.

Firma oferuje również usługi kierownika budowy, nadzory budowlane, kosztorysowanie, ekspertyzy techniczne, wadliwe izolacje ( przecieki, grzyby wilgotnościowe )